DC Chess (skoleturnering.no)

DC Chess er utviklet for å gjøre det lekende lett å sette opp turneringer for 3-100 spillere. Målgruppen er hovedsakelig skoler, men appen er godt egnet til alle uratede turneringer. Kan læres (videre) på under 5 minutter!

En proff-utgave er underveis, denne vil inneholde muligheten til å seede spillere etter rating, og også kunne sende inn rapporter til FIDE og NSF.

Sjekk ut appen her. (Fungerer i alt annet enn Internet Explorer)