Disippelhåndbok (app)

Dette er en kort innføring i hva det vil si å være en disippel av Jesus i dag. Hva av det Jesus lærte oss er det viktigste vi gir videre til de som ønsker å følge Ham? Og hvilke konsekvenser får det at Jesus er Herre?

Laget for menigheten Kristent Fellesskap Oslo.

Last ned på App Store eller Google Play.